k48-cbb60

K4.8 - CBB60

45µF - 450VAC

Liên Hệ

k28-cbb65

K2.8 - CBB65

45µF - 450VAC

Liên Hệ

k510-cbb60

K5.10 - CBB60

60µF - 350VAC

Liên Hệ

k49-cbb60

K4.9 - CBB60

50µF - 450VAC

Liên Hệ

k29-cbb65

K2.9 - CBB65

50µF - 450VAC

Liên Hệ

k410-cbb60

K4.10 - CBB60

60µF - 450VAC

Liên Hệ

k210-cbb65

K2.10 - CBB65

60µF - 450VAC

Liên Hệ

Điện Ngọc Phước

Sản Phẩm

Chat zalo
facebook
Gọi điện Gọi điện SMS Chỉ đường