k51-cbb60

K5.1 - CBB60

10µF - 350VAC

Liên Hệ

k52-cbb60

K5.2 - CBB60

16µF - 350VAC

Liên Hệ

k53-cbb60

K5.3 - CBB60

20µF - 350VAC

Liên Hệ

k54-cbb60

K5.4 - CBB60

25µF - 350VAC

Liên Hệ

k56-cbb60

K5.6 - CBB60

35µF - 350VAC

Liên Hệ

k57-cbb60

K5.7 - CBB60

40µF - 350VAC

Liên Hệ

k58-cbb60

K5.8 - CBB60

45µF - 350VAC

Liên Hệ

k59-cbb60

K5.9 - CBB60

50µF - 350VAC

Liên Hệ

k510-cbb60

K5.10 - CBB60

60µF - 350VAC

Liên Hệ

Điện Ngọc Phước

Tụ ngậm Vim vỏ nhựa CBB60 - 350VAC

Chat zalo
facebook
Gọi điện Gọi điện SMS Chỉ đường