k21-cbb65

K2.1 CBB65

Liên Hệ

k22-cbb65

K2.2 - CBB65

Liên Hệ

k23-cbb65

K2.3 - CBB65

20µF - 450VAC

Liên Hệ

k24-cbb65

K2.4 - CBB65

25µF - 450VAC

Liên Hệ

k25-cbb65

K2.5 - CBB65

30µF - 450VAC

Liên Hệ

k26-cbb65

K2.6 - CBB65

35µF - 450VAC

Liên Hệ

k27-cbb65

K2.7 - CBB65

40µF - 450VAC

Liên Hệ

k28-cbb65

K2.8 - CBB65

45µF - 450VAC

Liên Hệ

k29-cbb65

K2.9 - CBB65

50µF - 450VAC

Liên Hệ

k210-cbb65

K2.10 - CBB65

60µF - 450VAC

Liên Hệ

Điện Ngọc Phước

Tụ ngậm vỏ nhôm không dây CBB65 - 450VAC

Chat zalo
facebook
Gọi điện Gọi điện SMS Chỉ đường