abs-1200mfd

ABS - 1200MFD

125VAC

Liên Hệ

cd60-600mfd

CD60 - 600MFD

250VAC

Liên Hệ

cd60-600mfd

CD60 - 600MFD

125VAC

Liên Hệ

k54-cbb60

K5.4 - CBB60

25µF - 350VAC

Liên Hệ

k44-cbb60

K4.4 - CBB60

25µF - 450VAC

Liên Hệ

k38-cbb65

K3.8 - CBB65

45µF - 370VAC

Liên Hệ

k24-cbb65

K2.4 - CBB65

25µF - 450VAC

Liên Hệ

cd60-800mfd

CD60 - 800MFD

250VAC

Liên Hệ

k56-cbb60

K5.6 - CBB60

35µF - 350VAC

Liên Hệ

k45-cbb60

K4.5 - CBB60

30µF - 450VAC

Liên Hệ

k39-cbb65

K3.9 - CBB65

50µF - 370VAC

Liên Hệ

k25-cbb65

K2.5 - CBB65

30µF - 450VAC

Liên Hệ

k57-cbb60

K5.7 - CBB60

40µF - 350VAC

Liên Hệ

k46-cbb60

K4.6 - CBB60

35µF - 450VAC

Liên Hệ

k310-cbb65

K3.10 - CBB65

55µF - 370VAC

Liên Hệ

k26-cbb65

K2.6 - CBB65

35µF - 450VAC

Liên Hệ

k58-cbb60

K5.8 - CBB60

45µF - 350VAC

Liên Hệ

k47-cbb60

K4.7 - CBB60

40µF - 450VAC

Liên Hệ

k27-cbb65

K2.7 - CBB65

40µF - 450VAC

Liên Hệ

k59-cbb60

K5.9 - CBB60

50µF - 350VAC

Liên Hệ

Điện Ngọc Phước

Sản Phẩm

Chat zalo
facebook
Gọi điện Gọi điện SMS Chỉ đường