k41-cbb60

K4.1 - CBB60

10µF - 450VAC

Liên Hệ

k42-cbb60

K4.2 - CBB60

16µF - 450VAC

Liên Hệ

k43-cbb60

K4.3 - CBB60

20µF - 450VAC

Liên Hệ

k44-cbb60

K4.4 - CBB60

25µF - 450VAC

Liên Hệ

k45-cbb60

K4.5 - CBB60

30µF - 450VAC

Liên Hệ

k46-cbb60

K4.6 - CBB60

35µF - 450VAC

Liên Hệ

k47-cbb60

K4.7 - CBB60

40µF - 450VAC

Liên Hệ

k48-cbb60

K4.8 - CBB60

45µF - 450VAC

Liên Hệ

k49-cbb60

K4.9 - CBB60

50µF - 450VAC

Liên Hệ

k410-cbb60

K4.10 - CBB60

60µF - 450VAC

Liên Hệ

Điện Ngọc Phước

Tụ ngậm Vim vỏ nhựa CBB60 - 450VAC

Chat zalo
facebook
Gọi điện Gọi điện SMS Chỉ đường