Ngày Đăng : 13/12/2018 - 5:29 AM

BẢNG BÁO GIÁ ĐẦU COSS

 

 

TT QUY CÁCH ĐVT  GIÁ/1 Bịch GHI CHÚ HÌNH
1 SV - 1.25 - 3      ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 11,000 đ 100cái/1bịch  
2 SV - 1.25 - 4      ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 11,000 đ 100cái/1bịch  
3 SV - 1.25 - 5      ( ĐỎ ) Bịch 13,000 đ 100cái/1bịch
4 SV - 1.25 - 6      ( ĐỎ ) Bịch 15,000 đ 100cái/1bịch  
5 SV - 1.25 - 8      ( ĐỎ ) Bịch 28,000 đ 100cái/1bịch  
6 SV - 2 - 3            ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 12,000 đ 100cái/1bịch  
7 SV - 2 - 4            ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 12,000 đ 100cái/1bịch  
8 SV - 2 - 5            (  XANH  ) Bịch 15,000 đ 100cái/1bịch  
9 SV - 2 - 6            (  XANH  ) Bịch 17,000 đ 100cái/1bịch  
10 SV - 2 - 8            (  XANH  ) Bịch 30,000 đ 100cái/1bịch  
11 SV - 3.5 - 5         ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 23,000 đ 100cái/1bịch  
12 SV - 3.5 - 6         (  VÀNG ) Bịch 38,000 đ 100cái/1bịch  
13 SV - 5.5 - 5         ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 30,000 đ 100cái/1bịch  
14 SV - 5.5 - 6         ( VÀNG ) Bịch 40,000 đ 100cái/1bịch  
15 SV - 5.5 - 8         (  VÀNG ) Bịch 59,000 đ 100cái/1bịch  
16 RV - 1.25 - 3      ( ĐỎ ) Bịch 11,000 đ 100cái/1bịch  
17 RV - 1.25 - 4      ( ĐỎ ) Bịch 12,000 đ 100cái/1bịch  
18 RV - 1.25 - 5      ( ĐỎ ) Bịch 14,000 đ 100cái/1bịch
19 RV - 1.25 - 6      ( ĐỎ ) Bịch 22,000 đ 100cái/1bịch  
20 RV - 1.25 - 8      ( ĐỎ ) Bịch 24,000 đ 100cái/1bịch  
21 RV - 1.25 - 10    ( ĐỎ ) Bịch 31,000 đ 100cái/1bịch  
22 RV - 1.25 - 12    ( ĐỎ ) Bịch 43,000 đ 100cái/1bịch  
23 RV - 2 - 4            ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 12,000 đ 100cái/1bịch  
24 RV - 2 - 5            ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 13,000 đ 100cái/1bịch  
25 RV - 2 - 6            (  XANH  ) Bịch 23,000 đ 100cái/1bịch  
26 RV - 2 - 8            (  XANH  ) Bịch 25,000 đ 100cái/1bịch  
27 RV - 2 - 10          (  XANH  ) Bịch 33,000 đ 100cái/1bịch  
28 RV - 2 - 12          (  XANH  ) Bịch 47,000 đ 100cái/1bịch  
29 RV - 3.5 - 5         ( ĐỎ - XANH - VÀNG ) Bịch 23,000 đ 100cái/1bịch  
30 RV - 3.5 - 6         (  VÀNG ) Bịch 45,000 đ 100cái/1bịch
31 RV - 3.5 - 8         (  VÀNG ) Bịch 58,000 đ 100cái/1bịch  
32 RV - 3.5 - 10       (  VÀNG ) Bịch 60,000 đ 100cái/1bịch  
33 RV - 5.5 - 5         (  VÀNG ) Bịch 30,000 đ 100cái/1bịch  
34 RV - 5.5 - 6S         (  VÀNG ) Bịch 45,000 đ 100cái/1bịch  
35 RV - 5.5 - 8         (  VÀNG ) Bịch 62,000 đ 100cái/1bịch  
36 RV - 5.5 - 10       (  VÀNG ) Bịch 65,000 đ 100cái/1bịch  
37 RV - 5.5 - 12       (  VÀNG ) Bịch 77,000 đ 100cái/1bịch  
38 PTV - 1.25 - 13   ( ĐỎ ) Bịch 21,000 đ 100cái/1bịch

Điện Ngọc Phước

Tài Liệu

Chat zalo
facebook
Gọi điện Gọi điện SMS Chỉ đường